Pjanurë NEFF T36BD60N0

Specifika teknike

Marka: NEFF

Modeli: T36BD60N0

Kategoria: Induksion

Mbyllja dhe siguria e fëmijëve

Funksioni i nisjes së shpejtë

Funksioni: rinisje te programit.

Konsumi i energjisë: A+

Style: 60 cm dhe gjerë

Kornizë në çelik inox

Ngarkesë e lidhur 4600 W

Dimensionet dhe instalimi: 560 mm x 490 mm Min.