Pjanurë ELECTROLUX EGE6172NOK

Specifika teknike

MarkaL Electrolux

Lloji i pjanurës: Gas në xham

Kontrolle me çelësa të rrotullueshëm

Pozicioni i kontrolleve: Djathtas

Zona e majtë e përparme: Vatër gjysmë e shpejtë, 1900W/70mm

Zona e majtë e pasme: Vatër gjysmë e shpejtë, 1900W/70mm

Zona e djathtë e përparme: Element i nxehtwsisë, 1200W/145mm

Zona e djathtë e pasme: Elementi i nxehtësisë, 1800W/180mm

Ndezje e integruar elektrike nëpërmjet çelësave të kontrollit

TermoçGasi ndërpritet që në burin nëse nuk ndizet flaka.

Mbështetëset prej hekuri

Set për shkëmbimin e gazit

Fuqia maksimale e gasit (W): 4600

Përmasat GjxTh në mm: 580×510