Showing all 3 results

PJANURE ARIELLI ACH614A

           Specifikime teknike:

Kohëmatës po

Ngjyrë e zezë

Lloji i menaxhimit me prekje

Numri i zonave të ngrohjes 4

Treguesi i nxehtësisë së mbetur po

Mundësia për të kyçur po      

Madhësia e pjanures (H x W x D cm) 5.2 x 59 x 52

Madhësia e bazes (H x W x D cm) 50 x 56